Porady

Użytkowanie i podział samochodu po rozwodzie

Sprawa rozwodowa to pierwszy etap związany z zakończeniem związku przez małżonków. Pozostaje kwestia podziału majątku. Co stanie się z samochodem? Jak rozwiązać ten problem? Sprawdzamy, co na ten temat mówią przepisy.

 

Samochód nabyty w trakcie trwania małżeństwa wchodzi do majątku wspólnego małżonków, chyba że podpisali intercyzę decydując się na rozdzielność majątkową. Istotą wspólności majątkowej jest założenie, że wszystkie przedmioty nabyte od momentu zawarcia małżeństwa stają się wspólne w równej części. Cechą takiej współwłasności jest zakaz rozporządzania swoim udziałem. Co, jednak gdy sąd orzeknie rozwód? Co stanie się ze wspólnym samochodem? Kto zyska do niego prawo?

Rozwód i podział majątku

Po ogłoszeniu rozwodu przychodzi czas na podział majątku wspólnego – w przypadku, gdy byli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, niezbędna jest kolejna rozprawa sądowa. Zgodnie z art. 35 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, udział we wspólnym majątku jest równy. Najczęściej samochód kupiony w trakcie małżeństwa staje się własnością obu stron (z wyjątkiem sytuacji uwzględnionych w art. 33 KRO). Rozwód oznacza ustanie wspólności majątkowej i przekształcenie jej we wspólność ułamkową. 

 

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim sprzedaż samochodu musi odbyć się za zgodą obojga małżonków. Jedna strona nie może zbyć pojazdu, ponieważ jest jedynie właścicielem części, a nie całości i może rozporządzać jedynie swoją częścią. Pozostaje sprzedaż wspólna i równy podział otrzymanej kwoty. Jeśli samochód nie zostanie sprzedany, każda ze stron ma prawo nadal go użytkować. Odpowiedni przepis głosi, iż każdy ze współwłaścicieli może korzystać z danej rzeczy, w takim zakresie, jaki umożliwia korzystanie z niej pozostałym współwłaścicielom. 

Rozwód a zapisy w dokumentach dotyczących pojazdu

Jeśli polisa OC wykupiona była na dwóch właścicieli pojazdu i doszło do rozwodu, żadna ze stron nie ma prawa wykreślić drugiej z ubezpieczenia bez zgody byłego małżonka. W przypadku, gdy samochód staje się własnością jednej ze stron (np. jako darowizna lub w drodze podziału majątku), właściciel może zdecydować o zmianie ubezpieczenia. Jak sprawdzić wysokość składki? Najlepszą opcją jest skorzystanie z narzędzia, jakim jest kalkulator OC dostępny w internecie. Dzięki niemu porównasz ubezpieczenia w różnych towarzystwach, wystarczy, że podasz wymagane dane.

 

Jeśli obawiasz się podawania wielu informacji, możesz wykorzystać kalkulator OC AC bez podawania danych, choć uzyskana w ten sposób oferta może nie być dostatecznie rzetelna. Aby oszacować koszt polisy, ubezpieczyciel musi otrzymać podstawowe informacje na temat twojego samochodu (rok produkcji, pojemność silnika itp.), a także twoje (wiek, historię ubezpieczenia, stan cywilny, miejsce zamieszkania itd.). 

Koszt ubezpieczenia a stan cywilny

Co ciekawe, na koszt ubezpieczenia może wpływać również stan cywilny. Warto pamiętać, że niższe OC zapłacą osoby pozostające w związkach małżeńskich, natomiast z nieco wyższą stawką muszą liczyć się single, czy rozwodnicy. Nie jest to jednak regułą i nie każde towarzystwo bierze taką informację pod uwagę. Warto dopytać także i o to. 

Jak podzielić samochód?

Samochód wchodzący w skład majątku wspólnego podlega podziałowi jak pozostałe składniki tegoż majątku. Byli małżonkowie mają do wyboru kilka sposobów rozdysponowania poszczególnymi częściami wspólnymi:

  • przyporządkowanie konkretnych części jednemu bądź drugiemu małżonkowi – np. samochód dostaje mąż, a skuter żona itd.;
  • oddanie poszczególnych składników majątku na wyłączność ze spłatą drugiej strony, np. żona otrzymuje samochód, ale płaci małżonkowi połowę wartości pojazdu;
  • samochód zostaje sprzedany, a uzyskane środki podzielone równo pomiędzy stronami.

 

Kwestie związane z rozwodem i podziałem majątku nie należą do prostych. Bardzo dużo zależy od chęci współpracy obu stron. Niestety nie zawsze jest to możliwe i często konieczne bywa odwołanie się do sądu. 

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button